Oświadczam, że pozyskałem zgodę osoby polecającej na przekazanie jej danych osobowych (danych kontaktowych), do PHU ALLTAX Hanna Piech z siedzibą w 10-501 Olsztyn ul. Kościuszki 13/401, a następnie ich przetwarzania jako Administratora danych, jego danych osobowych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2016r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane ROODO), w celu przetwarzania ofert związanych z realizacją usług podatkowo - zasiłkowych oraz przyjmuję na siebie odpowiedzialność wobec PHU ALLTAX Hanna Piech w przypadku nieprawdziwości niniejszego oświadczenia.

Jesteśmy jedną z najdłużej działających firm w regionie. 

Gwarantujemy jakość, zadowolenie i profesjonalizm.

Sprawdź nas

ALLTAX 

10-501 Olsztyn ul. Kościuszki 13/401

Jesteśmy jedną z najdłużej działających firm w regionie. 

Gwarantujemy jakość, zadowolenie i profesjonalizm.

Sprawdź nas

rodzinne z holandii

ALLTAX 

10-501 Olsztyn ul. Kościuszki 13/2